logo

Kağıthane Gezilecek Yerler

Kağıthane Gezilecek Yerler

 

  • Kağıthane

Kağıthane Tarihi: Kağıthane, Bizans döneminde Barbyzes adıyla anılan dere kenarına Pissa ismiyle kurulmuş bir yerleşimdir.

Bu bölgede yapılan çeşitli kazılar sonucunda, köydeki yerleşimin Roma dönemine kadar uzandığı belirtilmektedir.

Roma dönemine ait mezar taşları ve Haliç ile birleştiği yerde bulunan antik bir mabet kalıntısı da bu tarihi geçmişi desteklemektedir.

Bu eserler şu an İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmektedir.

Kağıthane'nin tarihi, özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemi olan Lale Devri'ni içine alır.

Bu dönemde Osmanlı İmparatorluğu'nun batılılaşma sürecinin izleri bu bölgede görülmektedir.

Kağıthane'nin tarihi, İstanbul'un tarihi kadar köklüdür.

Özellikle Haliç, Kağıthane Deresi ve çevresi, Bizans döneminden itibaren İstanbul'un önemli bölgelerinden biri olmuştur.

Ancak Kağıthane'nin adı genellikle Haliç ile birlikte anılmıştır.

Bu noktada, Kağıthane'nin kuruluşunun Byzantiyon'dan önceki döneme dayandığına dair efsaneler ve tarihi kayıtlar bulunmaktadır.

Kağıthane, İstanbul surlarının yakın çevresinde kurulan köylerden biridir ve ilk olarak 626 yılında tarihsel kayıtlarda yer almıştır.

Bu dönemde Avarlar'ın İstanbul'u kuşatması sırasında Kağıthane, Avar Han’ın askerlerini konuşlandırdığı bir yer haline gelmiş ve İstanbul'u savunan Patricius Bonus, bu askerleri yok etmiştir.

Aynı zamanda bazı tarih kaynaklarında Kağıthane'de kağıt imalathanelerinin bulunduğu ve İstanbul'un fethi sırasında burada bir kağıt değirmeni olduğu yazmaktadır.

Evliya Çelebi, 17. yüzyılda Kağıthane ve çevresini ziyaret ettiğinde, burada harap durumda bir Kağıthane olduğunu yazmıştır.

İstanbul'un fethinden sonra Kağıthane, sarayın ve İstanbul halkının ihtiyaçlarını karşılayan sebze ve sütün bir kısmını sağlayan ahırlar ve bahçelerle ünlü bir yer haline gelmiştir.

Kağıthane, Kanuni Sultan Süleyman döneminde özellikle büyük bir önem kazanmıştır.

Kanuni Sultan Süleyman, Kağıthane'nin güzelliklerini keşfettikten sonra burayı sık sık ziyaret etmiş ve hatta Baruthane'yi kagir olarak yeniletmiştir.

Bu dönemde Kağıthane, hem bir mesire yeri, hem de toplantı yeri olarak kullanılmıştır.

Bu dönemde Sadabad Sarayı ve bahçesi de inşa edilmiştir.

Kağıthane'nin tarihinde Lale Devri dönemi, özellikle İstanbul'un tarihî yapısı için önemli bir dönemi temsil eder.

Bu dönemde İstanbul, batı tarzı bahçelerden esinlenen mimari düzenlemelerle süslenmiştir.

Bu dönemde büyük su kanalları inşa edilmiş, bahçeler, havuzlar, köprüler ve kasırlar eklenmiştir.

Kağıthane, bu dönemde peyzaj mimarlığı ve bahçe sanatı açısından önemli bir örnek teşkil etmiştir.

Sonuç olarak, Kağıthane'nin tarihi çok eski ve zengin bir geçmişe sahiptir.

Bizans döneminden itibaren İstanbul'un önemli bir bölgesi olmuş ve özellikle Lale Devri döneminde büyük gelişmeler yaşamıştır.

Bu dönemdeki imar hareketleri ve bahçe düzenlemeleri, Kağıthane'nin tarihi mirasının önemli bir parçasını oluşturur.

Şair Ahmed Nedim Efendi Kağıthanenin Güzelliğini şu şekilde anlatır.

“Bir sefa bahşedelim gel şi Dil-i naşade, Gidelim serv-i revanım yürü Sa’dabad’a, İşte üç çifte kayık iskelede amade, Gidelim serv-i revanım yürü Sa’dabad’a.”

 

  • Sadabad Sarayları

Sadabad Sarayları, İlk Sa'dabad Sarayı, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk büyükelçisi olarak kabul edilen Yirmisekiz Mehmet Çelebi tarafından Paris'ten getirilen saray ve bahçe planlarından ilham alarak, 1722 yılında Kağıthane Deresi'nin kenarına yazlık bir saray olarak inşa edildi.

Şark mimari unsurları ile zenginleştirilen bu sarayın yanı sıra Cedvel-i Sîm adlı bir kanal, iki havuz, seyir kameriyeleri ile iki çağlayan kaskad, Kasr-ı Neşat Çadır Köşkü - Perdeli Köşk ve bir çeşme, sadece 60 günde tamamlandı.

III. Ahmed'in katıldığı açılış şöleninde H. 27 Şevval 1134, şairler buraya "mutluluk veren mâmur yer" anlamına gelen "Sa'd-abad" ismini verdiler.

Ancak, saray 1730 yılındaki Patrona Halil isyanında tahrip edildi.

Yeni padişah 1. Mahmud, bir süre sonra sessizce onarılmış fakat kullanılmamıştır.

Saray, uzun bir süre kullanılamadan boş kalmıştır.

Zamanla bakımsız hale gelen saray, bu sefer 3. Selim döneminde, baş mimarı Krikor Amira Balyan tarafından onarılarak kullanılmaya başlanmıştır.

2. Mahmud, birinci sarayı 1809'da tamamen yıktırıp yerine ikinci sarayı inşa ettirmiştir ve tam anlamıyla 1816 yılında tamamlanmıştır.

2. Mahmud, ünlü Sened-i İttifak'ı bu sarayda imzalamıştır.

Yaklaşık 50 yıl ayakta kalan ikinci sarayın yerine ise Sultan Abdülaziz, üçüncü sarayı inşa etmiştir.

Önündeki çağlayan kaskadları nedeniyle bu saraya "Çağlayan Sarayı" da denir.

Üçüncü Sadabad Sarayı, 1862-63 yıllarında tamamlanmıştır.

Bu üç sarayın inşa edildiği alan "L" şeklindedir.

Valide Sultan ve diğer kadınların odaları, ön taraftaki havuza bakmaktadır.

Padişah odası ise "dağ tarafı" olarak adlandırılan arka tarafın en ucundadır.

Kadınların odalarının sonunda bir hamam da bulunmaktadır.

Saray, 1917 yılında üç ay boyunca Erkan-ı Harp Mektebi Harp Akademisi olarak kullanılmıştır.

1920'de İstanbul'un işgali sırasında işgal kuvvetleri komutanlığına dönüştürme düşünülmüşse de uygun bulunmamıştır.

1917'den sonra, öksüz ve yetim kız çocukları için bir yurt olarak kullanılmıştır ve Çağlayan Dar-ül Eytamı yetimhane olarak hizmet vermiştir.

Ünlü sanatçı Safiye Ayla da burada yetişmiştir.

1928 yılına kadar bu amaçla kullanılan bina, boşaldıktan sonra 1934 yılında restore edilmesi düşünülmüş, ancak 1940 yılına kadar süren tartışmalar sonucunda 1943 yılında masraflı olacağı gerekçesiyle yıkılmıştır.

Dokuz yıl sonra, 1952'de ise sarayın yerine İstihkam Okulu inşa edilmiştir.

Bu yeni bina, 1990 yılına kadar Maliye ve Levazım Okulu olarak kullanılmış ve 1998 yılından itibaren Kağıthane Belediye Binası olarak hizmet vermektedir.

 

  • Tarihi Demiryolu

Tarihi Demiryolu, 1914 yılında 'Haliç-Karadeniz Sahra Hattı' adıyla kurulan bu demiryolu, 1. Dünya Savaşı döneminde Silahtarağa Santrali'ne kömür taşıyarak şehrin elektrik tedarikini sağlayarak İstanbul'un elektriksiz kalmasını engelledi.

Halk arasında ise 'Kağıthane Demiryolu' olarak biliniyordu ve Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu'ya silah taşımacılığında da kullanıldı.


  • Kağıthane Kasrı Hümayunu-Küçük Zabit Mektebi Atiye Sultan Sarayı

Kağıthane Kasrı Hümayunu-Küçük Zabit Mektebi Atiye Sultan Sarayı, Sultan Abdülaziz tarafından dönemin batı üslubu mimarisi kullanılarak inşa edilen "Sa'd-âbâd Kariyesi", halk arasında "Kağıthane Kasrı" veya "Karşı Köşk" olarak da bilinirdi.

Bu saray, 2. Mahmud'un kızı Atiye Sultan için inşa edildi.

Saray kompleksi, ortasında Hünkar Kasrı, sağında selamlık binası, solunda ise avlulu mutfak binaları olmak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır.

Mutfak binalarının yanında su değirmeni ve hizmetçiler dairesi bulunmaktadır.

Ayrıca, binaların önünde sekiz rakamını andıran bir süs havuzu ve fıskiye yer almaktadır.

Hünkar Kasrı, sofa tarzına uygun olarak inşa edilmiş olup, merdiveni orta eksen üzerine yerleştirilmiştir.

Sarayın bir eklentisi olarak bir hamam da bulunmaktadır.

Arkada tek katlı bir ahır binası ve biraz yukarıda bir "Av Köşkü" bulunmaktadır.

Toplamda beş ayrı bölümden oluşan bu yapı kompleksi, sadelik ve dönemin kışla üslubunu yansıtan bir mimariye sahiptir.

 

  • Kağıt Atölyeleri

Kağıt Atölyeleri, Kağıthane, adını İstanbul'un fethi sırasında dere kenarında bulunan kağıt imalathanelerinden almıştır.

Bu bilgi, Evliya Çelebi'nin meşhur Seyahatname'sinde de kaynak olarak gösterilebilir.

Kağıthane, günümüzde İstanbul'un merkez ilçelerinden biri olsa da, geçmişte kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır.

Özellikle Roma ve Bizans dönemlerinden sonra, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Kağıthane, güzellikleriyle ünlü bir yaşam alanı olmuş ve aynı zamanda medeniyetin sembollerinden biri olan kağıt üretimi burada gerçekleştirilmiştir.

Ancak teknolojinin ilerlemesiyle birlikte sanayileşme süreçleri başlamış ve el yapımı kağıt atölyeleri kapanarak yerlerini seri üretim yapan kağıt fabrikalarına bırakmıştır.

Göç ve şehirleşme de Kağıthane'deki kağıt fabrikalarının şehir dışına taşınmasına neden olmuş ve bu geleneği yaşatan tesisler kapanmıştır.

Araştırmalar sonucunda ilçeye adını veren el yapımı kağıtçılık geleneği yeniden keşfedilmiş ve bu geleneği yaşatma amacıyla çeşitli projeler geliştirilmiştir.

30 Mayıs 2012 tarihinde Kağıthane Belediyesi tarafından hayata geçirilen El Yapımı Kağıt Atölyesi, bu geleneği sürdürme amacıyla büyük bir adım atılarak hizmete sunulmuştur.

Kağıthane’den istediğiniz konumlara, İstanbul Havalimanı (IST) ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) ’a rahatlıkla zamanında ulaşabilirsiniz.

Ulaşım Seçenekleri: Toplu taşıma seçenekleri, Belediye Otobüsleri, Metro , Tramvay ’ı kullanarak İstanbul Havalimanı (IST) ve Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) ’a rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Bu hatları kullanmadan önce seyahatiniz için uygun sefer saatlerini web sitesinden kontrol edip seçmelisiniz.

Air transfer lines: Airtransferlines web sitesi üzerinden yapacağınız Havalimanı Transfer rezervasyonlarınız ile İstanbul Havalimanı (IST) ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) ’a rahat zahmetsiz bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Airtransferlines ile son model lüks araçlarla rahat, konforlu, eşsiz Havalimanı Transfer deneyimi sağlar.

Airtransferlines ’in avantajlarından yararlanmak, geniş transfer seçenekleriyle size uygun araç ve sürücüyü bulmak gideceğiniz yer hakkında bilgi almak veya rezervasyon yapmak için www.airtransferlines.com tıklayınız.

AIRTRANSFERLINES Kişisel Ulaşım Danışmanınız.


Benzer İçerikler

İstanbul Gezilecek Yerler
Arnavutköy Gezilecek Yerler
Ataşehir Gezilecek Yerler
Avcılar Gezilecek Yerler
Bağcılar Gezilecek Yerler
Bahçelievler Gezilecek Yerler
Bakırköy Gezilecek Yerler
Başakşehir Gezilecek Yerler
Bayrampaşa Gezilecek Yerler
Beşiktaş Gezilecek Yerler
Beykoz Gezilecek Yerler
Beylikdüzü Gezilecek Yerler
Beyoğlu Gezilecek Yerler
Büyükçekmece Gezilecek Yerler
Çatalca Gezilecek Yerler
Çekmeköy Gezilecek Yerler
Kadıköy Gezilecek Yerler
Kartal Gezilecek Yerler
Küçükçekmece Gezilecek Yerler
Sarıyer Gezilecek Yerler
Silivri Gezilecek Yerler
Sultanbeyli Gelizlecek Yerler
Sultangazi Gezilecek Yerler
Şile Gezilecek Yerler
Şişli Gezilecek Yerler
Tuzla Gezilecek Yerler
Ümraniye Gezilecek Yerler

Profesyonel bir sürücü müsünüz? Şehrinizde ATL Sürücüsü Olun

Sürücü ekibimize katılın ve küresel ATL deneyiminin bir parçası olun. ATL, sizi havaalanından veya limandan bir transfere ihtiyaç duyan ve şehre sıcak bir giriş yapmak isteyen gezginlerle bağlantı kurar.

HEMEN KAYIT OL!

Uygulamalarımız

TÜM HİZMET BÖLGELERİMİZ